Rezervácia výnimiek pre ubytovanie ŠDaJ TUKE

Systém je v súčasnosti neprístupný!!!
© 2021-2022 Technická univerzita v Košiciach , ubytovanie@helpdesk.tuke.sk